Fogedafdeling

Fogedafdeling

Er den eneste vej en tur i fogedretten?
Lad vores kompetencer i Fogedafdelingen guide Jer

Er der ingen anden udvej end en tur i fogedretten, for at få Jeres kunde til at betale, kan vores fogedafdeling foretage retslig inkasso og hjælpe Jer igennem denne proces, og sikre gældsinddrivelse. DKS varetager hele processen, indtil der er faldet en dom i sagen.

At sende sagen i fogedretten giver Jer:

  • Dialog med Jeres kunde
  • Mulighed for at komme helt ind omkring kundens rådighedsbeløb, værdigenstande m.v.
  • Kontakt til Jeres kunde, da Jeres kunde har pligt til at møde op i fogedretten
  • Jeres kundes forklaring udtales under straffeansvar
  • Mulighed for at lægge ekstra pres på Jeres kunde i forbindelse med udlæg i kundens aktiver

Hvis kunden ikke selv møder op i Fogedretten, vil de blive anholdt af Politiet og ført til fogedretten.
Vi indberetter Jeres kunde som dårlig betaler, og vil via fogedretten foretage en udlægsforretning.
Vi anbefaler, at såfremt der ikke er andre løsninger, at din sag fortsættes i fogedretten, da det er en effektiv måde at lægge pres på Jeres skyldner og foretage gældsinddrivelse.

Med en dom fra Fogedretten vil I have følgende rettigheder:

  • Forældelsesfristen forlænges til 10 år
  • Der kan gøres udlæg i kundens genstande/aktiver som har en værdi, eksempelvis ejerbolig, indskud til lejebolig, bil, knallert/scooter, overskydende skat m.v.
  • Gældsinddrivelse helt eller delvist, ved at kunden sælger de udlagte genstande/aktiver på et senere tidspunkt.
  • Indberetning i skyldnerregister

Vi kan hjælpe Jer - også hvor skyldneren nægter

Betalingspåkrav
Nægter Jeres kunde at erkende sin gæld, kan vi hjælpe Jer med at fremsende et betalingspåkrav til fogedretten og dermed undgå at kravet forældes. Betalingspåkravet bliver påtegnet af fogedretten, hvis ikke debitor har indsigelser til sagen.

Stævning – (forenklet inkassoprocedure)
En stævning laves, såfremt der er indsigelse i Jeres sag, og beløbet ligger under kr. 50.000,-. I den udenretslige inkassoproces, kan vi udfærdige en stævning, der sendes til retten.

Mægling/forhandling
Er der indsigelse under den udenretslige inkassoproces, og er der nogle omstændigheder som taler for, at skyldner kan have medhold i enkelte punkter, kan vi gå ind i sagen og forsøge at sikre et forlig.

Retslig inkasso
Vi arbejder sammen med et net af advokater, der dækker hele landet, og som professionelt kan foretage den retslige inkasso.
Vores advokatnet kan hjælpe med Jeres sagsbehandling, rådgivning m.v. i forbindelse med retslig inkasso.

Udlæg
Vi kan foretage udlægsforretning i Fogedretten. Vi vil i forbindelse med et møde i fogedretten, sikre Jer sikkerhed (udlæg) i kundens værdigenstande som f.eks. depositum, bil eller hus. Kunden vil med et udlæg ikke længere have den retslige rådighed over genstanden.

”Med baggrund i det skyldige beløb gør vi udlæg i, hvad Jeres kunde ejer af aktiver, og som repræsenterer en form for værdi, som eksempelvis ejerbolig, indskud til lejebolig, bil, knallert/scooter, overskydende skat m.v.”

TOP