Aktiv overvågning

Kontinuerlig overvågning - DKS overtager inddrivelse af gæld

Har Jeres kunde ingen midler eller misligholdes den indgåede aftale, overgår sagen automatisk til vores overvågningsservice.
Med DKS aktiv overvågningsservice, opnår I den mest effektive opfølgning af kunder, som er “gået i stå” med afvikling af deres gæld.

Vi har konstant fokus på inddrivelse af gæld - nu eller senere. Vi overvåger skyldnerens levestil, så vi kan genoptage kontakten og foretage inddrivelse af gæld eller forhandle en afdragsordning, såfremt levestilen ændres. I samarbejde med skyldneren laves en ny og realistisk aftale.

Det optimale forløb for inddrivelse af gæld

Vi arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet, for på et af tidspunkterne at kunne træffe din kunde. Vi arbejder igennem dialog, empati og “giver aldrig op”.

Hvis Jeres kunde nægter at betale eller misligholder aftalen, selv om vi vurderer at der er penge at hente hjem til dig, vil du blive kontaktet af vores fogedafdeling. Vi vil herefter igangsætte en fogedsag af Jeres kunde, så vi kan foretage udlægsforretning, inddrivelse af gæld mv.

Inddrivelse af gæld - Forløb & Process

“Vi slipper aldrig en skyldner af syne så længe de er i besiddelse af et Cpr. nr. eller CVR nr.! Den eneste mulighed en skyldner har for at slippe for DKS, er at betale.”

Har Jeres kunde erkendt sin gæld, eller er der en påtegnet dom

Har I et tilgodehavende til at ligge, som tidligere er afskrevet, fordi det ikke har været muligt at få kunden til at betale, betyder det ikke, at kravet er tabt - DKS Inkassobureau kan helt sikkert hjælpe Jer med at få Jeres penge hjem. Forældelsesfristen på fakturakrav er 3 år, forældelsesfristen på sager, hvor kunden skriftligt har erkendt sig gælden eller, hvor sagen har været i fogedretten, er 10 år. Kontakt os, så vi kan hjælpe Jer. Det er jo Jeres penge!

TOP