Glemt detaljer?

DKS - Kan I se Jer fri for dårlige betalere?

Vores konsulenter kører ud til Jeres skyldnere, da vi igennem en personlig kontakt skaber de bedste løsninger for både Jer og Jeres virksomhed

Et Inkassofirma - Mange Løsninger

DKS hjælper Jeres virksomhed, og overtager sagsbehandlingen efter I har sendt den første rykker eller hvis I har mistet kontakten til Jeres kunde. Vi tilbyder at forestå behandlingen, hvis sagen ønskes i fogedretten og bistår ved yderligere retslige handlinger - så I derved kan fokusere på Jeres kernekompetencer.

INKASSOBUREAU

Reagerer Jeres kunder ikke på rykkerskrivelser?

 • DKS's inkassokonsulenter opsøger personlig kontakt til Jeres skyldnere. Herved opnår I den bedste totale inkassoløsning.

LOYALITETSINKASSO

Bruger I meget tid på kunder der ikke betaler deres gæld?

 • Når I tegner et inkasso abonnement hos DKS, nedsætter I risikoen for tab.
 • Når I implementerer DKS Loyalitetsinkasso i Jeres virksomhed, får I en dynamisk samarbejdspartner, som tager udgangspunkt i virksomhedens sager. I får web-adgang til Jeres sager 24 timer i døgnet, og løbende information fra DKS, for at sikre Jeres penge bedst muligt.

KONSULENTER

Har I ikke længere personlig kontakt til Jeres kunde?

 • Lad vores inkassokonsulenter være Jeres "bindeled" til en personlig dialog med Jeres skyldner.
 • DKS har konsulenter placeret i hele Danmark, og Jeres fordringer bliver derved sikret en hurtig og effektiv sagsbehandling - uanset hvor i landet skyldneren bor.

OVERVÅGNING

Er Jeres kunde gået i stå med afvikling af gælden?

 • Med DKS aktiv overvågningsservice opnår I den mest effektive opfølgning af Jeres skyldnere. Vores fokus er at holde øje med Jeres kunders levestil og på at få etableret individuelle ordninger, der kan overholdes af Jeres kunder.

FOGEDAFDELING

Er Jeres skyldners sag endt i fogedretten?

 • Når I har DKS med i fogedretten er vi i dialog med skyldneren, hvor vi har mulighed for at komme helt ind omkring skyldnerens rådighedsbeløb, værdigenstande m.v. Dette er vigtig information, såfremt der skal foretages udlæg i skyldnerens aktiver.

MED OS FÅR I MARKEDETS BEDSTE INKASSOFIRMAverden

 • I får et løsningsorienteret inkassobureau, der skaber gode resultater for Jeres virksomhed
 • I får personlig konsulentkontakt til Jeres kunder på skyldnerens bopæl. Igennem den rigtige kommunikation har vi fuld fokus på at opnå den bedste løsning
 • I får gennem DKS personlig kommunikation med Jeres skyldner, der er ærlig og præcis, så den rigtige løsning bliver etableret
 • I får et proaktivt inkassofirma, hvor vi sammen vurderer hvordan opgaven skal løses, og hvor vi udvikler Jeres kunders evne til at betale gælden
 • I får løbende feedback på Jeres sager, så vi effektivt kan undgå at sagen ender i en retssag
 • I får gennemsigtige priser via vores abonnement, og I undgår derved ekstraudgifter

DKS´S VISION, MISSION OG VÆRDIER

VISION

Vi vil være Danmarks mest attraktive og resultatskabende inkassopartner.

MISSION

Vi hjælper virksomheder og mennesker med at gå fra minus til plus

VÆRDIER

Vi er altid ærlige og respektfulde.

Vi tror på at vi skaber de bedste resultater igennem ærlighed og med respekt for det arbejde vi gør og de mennesker vi møder, uanset om det er kunder, debitorer eller samarbejdspartnere.

Preben Laugesen Grundtvig

Preben Laugesen Grundtvig

Direktør

Preben etablerede virk-somheden i 1997, efter 10 års erfaring i inkasso-faget. Han har formået at skabe en inkassovirk-somhed, hvor kommuni-kation og personlig kontakt i ”øjenhøjde” er et grundlæggende fun-dament for virksom-heden. DKS har fokus på værdierne: Respekt og ærlighed. Preben har en uddannelse indenfor NLP, en lederuddannelse fra forsvaret samt 29 års erfaring med inddrivelse.

Lars Jensen

Lars Jensen

Konsulentchef (Jylland)

Lars arbejder med at optimere inkassokon-sulenternes målrettethed og kommunikation. Der-ved sikrer han, at de opnår de bedste resul-tater ved vores kontakt til debitorerne. Hans store forståelse af de psyko-logiske elementer i ind-drivelse kombineret med vedholdenhed, gør ham til den perfekte sparring-partner for de udkørende inkassokonsulenter i Jyl-land. Lars har en leder-uddannelse fra forsvaret, og har 19 års erfaring med inddrivelse.

Frank Rosendahl

Frank Rosendahl

Konsulentchef (Sjælland)

Frank har igennem hans karrierere ved politiet, og som leder for sikker-heden ved den ameri-kanske ambassade, op-bygget en stor styrke i operationel kommuni-kation og værdibaseret ledelse. Hans forståelse for tilgangen til debi-torerne ved de personlige besøg, gør ham i stand til at sikre, at inkasso-konsulenterne opnår de rigtige løsninger, - igen-nem en respektfuld og målrettet dialog. Frank er politiuddannet og har 6 års erfaring med ind-drivelse.

Dorthe Schmidt

Dorthe Schmidt

Kontorchef

Dorthe er opmærksom på værdien af den rette kommunikation og ret-tidige omhu. Hun arbej-der dagligt, for at sikre den korrekte håndtering af dine inkassosager. Igennem et stort overblik og en stålsat arbejdsvilje, sikrer hun at dine sager bliver behandlet hurtigt og professionelt af DKS´s kompetente medarbej-dere. Dorthe er uddannet på kontor, har 14 års erfaring med inddrivelse og servicering af vores kunder.

Palle Frank Mogensen

Palle Frank Mogensen

Salgs- og markedschef

Palle tror på, at vi skal være stolte når vi går fra arbejdet, og kun når vi har gjort os umage kan vi være stolte af det vi har gjort. Han er altid løs-ningsorienteret og skaber energi og tilpas fornyelse i hverdagen. Han tror på, at kundeforholdet altid skal være med gevinst for alle parter, og derfor er det vigtigt at hjælpe kunderne med at få den rette løsning. Palle har en master i business psy-chology og kommer fra en stilling som forret-ningsudvikler indenfor salg og ledelse. Han har arbejdet med inddrivelse siden september 2016.

Kontakt

Trustpilot

Connect us

TOP